חיפוש ניירות ערך וכתבות באתר
       
 19/04/1923:29   שלום אורח   דוח פעילות
  דף ראשידף הזמנהצור קשראיך להזמיןמחיר השירותמידע כללי אתה נמצא כאן נדל"ן טאבו מחיר השירות     

 טאבו – רשם המקרקעין שירות צפייה

עמלות

אגרות משרד המשפטים (פטור ממע"מ)

שם הפעולה

5.90 ₪

10 ₪

צפייה בנסח באמצעות האינטרנט

20 ₪

10

הזמנת פלט של נסח לצפייה (שאינו חתום) בפקס/באמצעות מוקד טלפוני

7.50 ₪

רגיל,חלקי והיסטורי – 67 ₪ עד 20 עמודים.

תוספת עבור כל העמודים הנוספים 67 ₪.

מרוכז –119 ₪ עד 20 עמודים.

מעמוד21 ואילך סכום האגרה 238 ₪.

צפייה והזמנת נסח חתום באמצעות האינטרט

60.00 ₪

נסח טאבו תוך כשעתיים הזמנה בפקס או באינטרנט

                    מנהל מקרקעי ישראל                                                                   טאבו – רשם המקרקעין

עמלות

שם הפעולה

199 ₪

רישום הערות אזהרה משכנתאות וביטולים

199 ₪

אישורי זכויות + אגרה של 63 ₪

80 ₪

הזמנת תיק מארכיון, צילום מסמכים מתיק

100 ₪

 

טפול בתיק מנהל ללא קבלת מכל סיבה

ו/או טיפול בתיק יותר מפעם אחת תוספת

עמלות

שם הפעולה

95.00 ₪

רישום הערות אזהרה,משכנתאות,ביטולים,

תשריט ותקנון וצו בתים משותפים

30 ₪

עיון – טיפול בתיק

60.00 ₪

נסח טאבו חתום בפקס תוך כשעתיים

45 ₪

איתור גוש וחלקה ע"פ כתובת

2.13 ₪ לדף

פקס מעל 5 דפים

 

 

 

 

 

      

           

 

 

               רשם החברות                                                                                         רשם החברות – און ליין

עמלות

שם הפעולה

250    ₪

פתיחה/רשום חברה*** + אגרה של 2244 ₪

250   ₪

שינוי שם חברה ***

250   ₪

העברת מניות,  מינוי מנהלים, הקצאות***

95 ₪

הזמנת תיק מהארכיון וצילום מסמכים מתיק

+ אגרה של 41  ₪

2  ₪לדף

צילום כל עמוד

עמלות

אגרת הרשם

שם הפעולה

10 ₪

10 ₪

שאילתת רשם מלאה

10 ש"ח

45 ₪

שאילתת רשם שותפויות

 

 

 

 

                                       רשם המשכונות

עמלות

אגרת הרשם

שם הפעולה

60.00 ₪

₪  28.00

דו"ח בדיקת שיעבוד ע"פ מספר רכב

60.00 ₪

₪  28.00

דו"ח בדיקת שיעבוד ע"פ שם ות.ז

95.00 ₪

  ₪  170.00

רישום שיעבודים, הערות אזהרה, משכנתאות וביטולים.

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    רשם האגודות

עמלות

אגרת הרשם

שם הפעולה

95.00 ₪

₪  15.00

 דו"ח רשם העמותות

95.00 ₪

₪  25.00

דו"ח רשם האגודות השיתופיות

95.00 ₪

  ₪  44.00

דו"ח רשם השותפויות

 

 

 

 

 

 

 

 

*** המחיר כולל את איסוף החומר ע"י שליח

המחירים אינם כוללים מע"מ

 
אודות תנאים כלליים כיתבו אלינו פרסום באתר דרושים הפוך אותו לאתר הבית Acrobat להורדת יציאה דוח פעילות