חיפוש ניירות ערך וכתבות באתר
       
 18/10/1919:09   שלום אורח   דוח פעילות
  דף ראשידף הזמנהצור קשראיך להזמיןמחיר השירותמידע כללי אתה נמצא כאן נדל"ן טאבו איך להזמין     

כיצד מזמינים נסח לצפיה / נסח מאושר
 
.חברת "קו מנחה" מאפשרת צפייה בנסחים מרישום המקרקעין ואף הזמנת נסחים מאושרים מלשכות רישום המקרקעין
 
:תהליך שליפת נסח
שלב 1 – איתור על פי שיטה חדשה / ישנה
.בשלב הראשון עליך לבחור את אופן איתור הנסח על פי השיטה החדשה או על פי השיטה הקודמת
שיטה חדשה - באמצעות השיטה החדשה תתבקש למסור את פרטי הנסח על פי הגוש, החלקה, תת החלקה
.(ובעל הנכס (בסוגי בקשות שונות, פרטים על כך בהמשך
שיטה ישנה - על מנת לאתר נסח על פי שיטת הרישום הישנה תתבקש לבחור מרשימה את שם הספר ואת
.מספר הספר, ולהזין את מספר הדף. שאר תהליך האיתור יהיה זהה
 
שלב 2 – בחירת סוג הנסח לאיתור
.מתוך רשימת האפשרויות עליך לבחור את סוג הנסח המבוקש
:להלן רשימת הסוגים ומשמעותם
. נסח רגיל - מספק מידע לגבי חלקה או דירה בבית משותף במקרה בו הנכס הוא דירה בבית משותף יש למלא תת חלקה
 
נסח היסטורי - מידע מלא הכולל רשומות היסטוריות. במקרה בו הנכס הוא דירה בבית משותף יש למלא תת חלקה
 
.(נסח חלקי - מידע חלקי בנכס שבו מעל 50 מוטבים, ניתן רק על זכות (בעלות או חכירה
 
. נסח מרוכז - מידע חלקי ומרוכז על כל הדירות בבית משותף
 
   
שלב 3 – הזנת פרטי הנסח המבוקש
.לאחר בחירת סוג הנסח המבוקש יש למלא את הפרטים הקשורים לנסח הרצוי
על מנת להזמין נסח רגיל יש למלא את הפרטים הקשורים לאותו נסח רצוי. חובה להזין את הגוש החלקה
.ובמידה ומדובר בבית משותף אף את תת החלקה על מנת לקבל את הנסח המבוקש
.(פרטים אשר אינם רלוונטיים לסוג נסח זה לא יהיו זמינים (כמו בדוגמה מטה בעל הנכס לא זמין
:להלן תיאור השדות שיש למלא
· גוש - ישות המוגדרת על ידי חלוקת הקרקעות בישראל לשטחים מוגדרים. כל ישות ממוספרת
 
.בצורה חד ערכית. המספר ניתן על ידי המרכז למיפוי ישראל
 
חלקה - חלוקה של גוש לשטחים נפרדים במסגרת הלך תכנון והסדר מקרקעין
 
· תת חלקה - יחידה בבית משותף. חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה
 
.ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר
 
שם בעל הנכס - שם האדם אשר רשום בנסח כבעל הנכס
 
 
שלב 4 – נסח חתום ומאושר תוך כשעתיים
:במידה וידוע לך מראש שהינך מעוניין בנסח חתום אנא סמן את האפשרות כפי שמופיע באיור מטה
.במידה ולא סומנה האפשרות זו ניתן גם בהמשך ביצוע ההזמנה לבקש שרות זה
 
שלב 5 – הוספה לסל בקשות או איתור גוש / חלקה
לאחר שנבחרו סוג הנסח הרצוי והוזנו כל פרטי הגוש הקש על כפתור "חפש נסח והוסף לסל", בשלב זה
תתבצע בדיקה מול המערכת הממוכנת של משרד המשפטים, במידה ונסח התואם את הפרטים שהוזנו נמצא
.הוא נוסף לסל הבקשות
:במידה ונתקבלה תשובה אחרת יופיע מסך אשר יאפשר ביצוע פעולות נוספות. להלן חלק המאפשרויות הנפוצות
· כאשר נסח נמצא בהקפאה תוכל לבקש מעקב הקפאה ושליחת הנסח בתום תקופת ההקפאה
 
:ראה דוגמה מטה
 
 
· סוג הודעה נוספת אשר עלולה להתקבל היא כי הנסח לא אותר במערכת הממוכנת אולם יתכן כי היא
 
.קיימת בלשכות המקרקעין. במקרה זה ניתן לבצע את ההזמנה של הנסח באמצעות מסך התשובה
 
· דוגמה נוספת להודעה אשר עלולה להתקבל היא כי הנסח נמצא בתהליך עדכון, משמע הלשכה אינה
 
זמינה למתן עדכונים בשל תהליך התעדכנות נסחים בה, ניתן לבצע ניסיון נוסף במועד מאוחר יותר
 
.או לחילופין להזמין את נסח חתום מהלשכה
 
 
במידה ואין ברשותך את פרטי הגוש / חלקה של הנכס תוכל לבקש איתור על פי כתובת על ידי הקשה על
כפתור "הזמנת איתור גוש / חלקה". במסך המופיע מטה הקש את הפרטים המבוקשים וסוג הפעולה המבוקשת
.לאחר האיתור והקש על "הזמן איתור" לשם הוספתו לסל הבקשות
.תוכל לחזור על פעולת ההזמנה (משלב 1 עד שלב זה) מספר פעמים עד להשלמת כל בקשות האיתור / משיכת נסחים
.כמו כן ניתן במסך זה לבצע משיכת דו"ח רשם המשכונות
.כל בקשה תתווסף לסל הבקשות, אולם פעולות ההזמנה אינן מתבצעות עד לאישור סופי בסיום התהליך
:במסך זה ניתן אף לבצע את הפעולות הנוספות הבאות
אשר מופיע מימין לכל שורה בהזמנה. הקשה  X · מחיקה של בקשה מהרשימה – הקש על כפתור ה
 
. תוריד את הבקשה באופן מיידי X על כפתור ה
 
· עותק – ניתן לקבל עותק מהנסח בדוא"ל או / ובפקס, יש לסמן בהתאם לדרישה, העלות מתעדכנת
 
.באופן אוטומטי בהתאם לבקשה
 
שלח מקור – ניתן לבקש לשלוח את מקור הנסח באחת מהאופנים הבאים: דואר רגיל, דואר רשום
 
.דואר שליחים או לצפיה בלבד
 
· סימוכין – שדה הזנה זה משמש כאינדיקציה בעת קבלת החשבונית באם המשתמש רוצה לציין
 
רישום מיוחד לגבי ההזמנה (לדוגמה משרד אשר מעוניין לחייב לקוח מסויים בשליפת הנסח יציין
 
.('בשדה זה פרט מזהה לגבי הלקוח, וכיוב
 
 
כל שינוי אשר משפיע על מחיר השירות מתעדכן תוך ביצוע השינויים, כך שבכל עת ניתן לראות את סך
.העלות הסופית לתשלום
."בסיום עדכון פרטי ההזמנה, הקש על כפתור "שמור והמשך בהזמנה
 
שלב 6 – הזדהות במערכת
בשלב זה מבקשת המערכת זיהוי, הזיהוי מתבצע בטרם חיוב. רק לאחר צפייה נוספת בפריטים שהוזמנו
.ואישורים יתבצע החיוב בפועל
.מנגנון הזיהוי מאפשר הן למשתמשים שהם מנויים להתחבר והן ללקוחות מזדמנים
לקוח אשר מעוניין במנוי יכול לפנות טלפונית למספר 03-6870035, או לחילופין לבצע שליפה חד פעמית
.באמצעות כרטיס אשראי
 
שלב 7 – אישור פרטי ההזמנה
:בשלב זה יופיע מסך אשר מרכז את כל פרטי ההזמנה
."ניתן לבצע הזמנה על ידי הקשה על כפתור "אישור וביצוע הזמנה
."במידה ומעוניינים לבצע שינויים בהזמנה ניתן להקיש על כפתור "חזרה למסך קודם
 
.בחלקו התחתון של הדף מופיעים פרטי המזמין (ראה מטה) ניתן לבצע בהם שינויים
שלב 8 – צפייה בנסחים
.בשלב זה בוצעה משיכת הנסחים לצפייה מהמערכת הממוכנת וניתן לפצות בנסחים המבוקשים
."לשם קבלת הנסח יש להקיש כל כפתור "הצג נסח
.ניתן לפצות בנסח עד שעה מרגע משיכתו במערכת
 
שלב 9 – דו"ח פעילות וצפייה חוזרת בנסח
על מנת לצפות בנסח שהוזמן בשעה האחרונה ניתן להיכנס לדו"ח הפעילות, אפשרות זו נמצאת בתפריט
"הראשי תחת "דו"ח פעילות
:להלן דוגמה מחלק של דו"ח פעילות
'"לשם קבלת הנסח יש להקיש כל כפתור "הצג נסח
.כפתור זה זמין במסך זה למשך שעה מרגע משיכת הנסח לצפייה
אודות תנאים כלליים כיתבו אלינו פרסום באתר דרושים הפוך אותו לאתר הבית Acrobat להורדת יציאה דוח פעילות