:שימו-לב

בדיקה היסטורית ברשם המשכונות מבוצעת אך ורק כנגד צילום

של תעודת-זהות של הנבדק

הבדיקה ההיסטורית הידנית של רשם המשכונות לוקחת כ-10

ימים, ואת החלק הממוחשב החל מ-1994 מקבלים יום לאחר ביצוע ההזמנה

 
הזמנת עיון מרשם המשכונות
פעולה
שם מלא
ת.ז